apple base station

access point (apple airport base station)

pcmcia card in a norebook

WiFi pcmcia card in een laptop

Bereik van het netwerk

Het Waag Wireless Netwerk is met kleine uitzonderingen vanuit de gehele Nieuwmarkt toegankelijk. De ontvangst is het best op het plein zelf, voor het cafe in de Waag en op de terrassen aan de oostkant van het plein. Achter de Waag in de meest zuidwestelijke hoek van het plein is er geen ontvangst. Verder is er binnen de Waag, inclusief het restaurant in de Waag, bijna overal goede ontvangst.

Omdat het bereik van WiFi-netwerken van een groot aantal factoren afhankelijk is, blijft het moeilijk precies aan te geven op welke plekken het mogelijk is via het netwerk te communiceren. Over het algemeen zal op plekken dichtbij de Waag of die een directe zichtverbinding ('line of sight') met de antenne op het dak hebben, de kans vrij groot zijn om op het netwerk te komen.

Benodigde Hardware

Om met het Waag Wireless Netwerk te kunnen communiceren dient een computer met een IEEE 802.11b/g compatible netwerk interface uitgerust te zijn. In sommige laptops en PDA's zijn deze reeds ingebouwd. Als de computer (nog) niet over een WiFi-netwerk interface beschikt kan deze makkelijk toegevoegd worden. Er is een breed aanbod aan PCMCIA (zie foto), PCI, SDIO en CF wireless netwerk-kaarten. Verder zijn er USB-adapters beschikbaar die het mogelijk maken om desktop PC's of notebooks zonder uitbreidingsmogelijkheden van een IEEE 802.11b/g compatible netwerk interface te voorzien.

Instellingen

Het Waag Wireless Netwerk is zichtbaar. Dit betekent dat de netwerk naam (SSID) automatisch verschijnt zodra een apparaat met een actieve WiFi-interface binnen het bereik van het netwerk komt of geactiveerd wordt. De SSID van het Waag Wireless Netwerk is 'WaagSocNet'. Om de verbinding met het netwerk tot stand te brengen hoeft men alleen het netwerk te selecteren. Een password en/of gebruikersnaam zijn niet nodig.

De netwerk configuratie geschiedt automatisch via DHCP. Een DHCP-server geeft aan iedere op het netwerk aangesloten gebruiker een IP-adres uit. Dit betekent dat in de netwerk instellingen van de computer de optie 'IP adres via DHCP betrekken' (of 'obtain IP adress via DHCP') actief moet zijn.